Menu

Medlemskab & Kontingent

Nye spillere skal først kontakte klubben på vanloeseif@gmail.com for at få anvist en prøvetræning.

Ved indmeldelse sendes en mail med spillernavn, fødselsdato, adresse og mobil til vanloeseif@gmail.com

Medlemskabet aktiveres ved indbetaling af kontingent efter nedenstående satser.

Efterfølgende betales det halvårlige kontingent hver januar og juli via girokort, der kan tilmeldes PBS.

Indmeldelser og kontingentrestancer kan overføres til klubbens konto i Danske Bank:
Reg.nr.: 4380
Konto: 4380039575

Husk at anføre spillernavn og fødselsdato på alle overførsler.

Gældende kontingentsater pr. halvår:

U4-U9:         700,-
U10-U14:     900,-
U15-U19:    1150,-
SENIOR:     1150,-
PASSIV:       380,-

Indbetalt kontingent refunderes IKKE, og alle medlemsskaber er bindende indtil vi har modtaget en skriftlig udmeldelse på mail: vanloeseif@gmail.com

Ved adresseændring sendes en flyttemeddelelse på samme mail. 

For at undgå ventelister har vi brug for friske forældre, der kan træde til som trænere, holdledere osv. Især de yngste årgange er afhængige af forældrehjælp, men bidrag på alle niveauer er velkomne.