Menu

Kampflytning, aflysning af kamp, dommer mv.

Tidsfrist & betingelser

For at undgå en kampændringsafgift skal ansøgningen om flytning af en kamp være DBU København i hænde senest 14 dage før kampens programmæssige afvikling, og senest 14 dage forinden det ønskede nye spilletidspunkt. Ved kampflytning de sidste 3 dage før oprindelig kampfastsatte afvikling skal der betales et ekstra gebyr til DBU København i henhold til DBU Københavns økonomiregulativ.

Accept & betingelser

NB En kamp er først flyttet, når DBU København skriftligt i form af en kampændringsjournal har accepteret og godkendt kampflytningen. Der fremsendes en kopi af denne, til afsenderens e-mail adresse.

Anmodning om flytning af kamp

Kampflytningsanmodninger skal ske senest 14 dage før fastsat kampdag.

NB For at undgå en kampændringsafgift skal ansøgningen om flytning af en kamp være DBU København i hænde senest 14 dage før kampens programmæssige afvikling, og senest 14 dage forinden det ønskede nye spilletidspunkt. Ved kampflytning de sidste 3 dage før oprindelig kampfastsatte afvikling skal der betales et ekstra gebyr til DBU København i henhold til DBU Københavns økonomiregulativ.

I særlige tilfælde kan kampe derudover ændres, hvis uforudsete forhold nødvendiggør dette. Dette kan være uventede arrangementer i skole, andre turneringer og lignende.

Forespørgsel om flytning mindre end 8 dage før kampafvikling kan ikke forventes honoreret alene af hensyn til dommerpåsætning, dersom der er tale om en dommerpåsat kamp.

Flytning af hjemmekamp:

  • Pågældende træner/årgangskoordinator skal kontakte administrationen i Vanløse IF mhp. at sikre baneplads til den ønskede kampflytning. Alle henvendelser skal indeholde kampnummer i mailens emnefelt.
  • Pågældende træner/årgangskoordinator skal kontakte og aftale ny tid med modstanderholdets kontakter.
  • Administrationen i Vanløse IF anmoder herefter via Kluboffice om kampflytningen og modstander bekræfter via Kluboffice.

NB En kamp er først flyttet, når DBU København skriftligt i form af en kampændringsjournal har accepteret og godkendt kampflytningen. Der fremsendes en kopi af denne, til afsenderens e-mail adresse.

Flytning af udekamp:

  • Pågældende træner skal kontakte modstanderholdets ledere/trænere og aftale ny tid.
  • Give administrationen i Vanløse IF, besked om det aftalte.
  • Modstanderholdet anmoder om kampflytningen via Kluboffice.
  • OBS ved flytning af udekampe påhviler kampflytningsgebyret Vanløse IF.
  • Administrationen i Vanløse IF bekræfter i Kluboffice.

NB En kamp er først flyttet, når DBU København skriftligt i form af en kampændringsjournal har accepteret og godkendt kampflytningen. Der fremsendes en kopi af denne, til afsenderens e-mail adresse.

Aflysning af kamp

Ved aflysninger skal administrationen i Vanløse IF underrettes så tidligt så muligt. Der henstilles indtrængende til, at man undgår aflysninger, da ”udeblivelse” fra kampe koster foreningen bøde (ca. 500 kr.). Ved gentagende udeblivelser bliver turneringsholdet automatisk trukket fra turneringen.

Ved afbud til en kamp mindre end 72 timer før kampstart skal dette ske som anvist nedenfor.

Aflysning sendes til: 

Aflysningen skal indeholde Kampnummer for den pågældende kamp i mailens emnefelt.

Ved afbud på dagen til dommerpåsatte kampe skal DBU’s turneringsvagt kontaktes.

DBU Københavns turneringsvagt har åbent hver lørdag og søndag i turneringsperioden fra kl. 08:00 - 10:00, hvis klubber eller dommere skal melde akut afbud til en kamp. Tlf. 39 27 71 44.

Turneringsvagten

DBU Københavns turneringsvagt har åbent hver lørdag og søndag i turneringsperioden fra kl. 08:00 - 10:00, hvis klubber eller dommere skal melde akut afbud til en kamp. Tlf. 39 27 71 44.

Dommerhjælpen

Mangler du en dommer - Måske kan Dommerhjælpen hjælpe dig:

Send en mail via adressen dommer@dbukoebenhavn.dk. Det er en god ide, at gøre det i god tid, og senest 3 dage for kampens afvikling.

Dommerhjælpen kan fx. benyttes til bestilling af dommer til træningskampe, samt 7-mands kampe.

Vi skal understrege, at det ikke er en garanti, men Dommerhjælpen gør, hvad muligt er, for at skaffe en dommer. Kampe i rækker med påsat LU dommer går altid forud for kampe bestilt ved dommerhjælpen.

DBU København afregner med dommeren og fremsender efterfølgende regning til hjemmeholdet. Der tillægges en påsætningsgebyr på kr. 55,- (pr. dommer) som i de almindelige turneringskampe.

Ved flytning eller aflysning af kamp bestilt ved dommerhjælpen gælder de almindelige regler for området. Husk at sende meddelelsen til dommer@dbukoebenhavn.dk

Psykologisk Krisehjælp

Ved behov for psykologisk krisehjælp efter traumatiske hændelser opstået i forbindelse med aktivitet i Vanløse Idræts Forening. Kan man døgnet rundt kontakte Tryg Alarm på telefon 70 26 06 70. Vanløse Idræts Forening er dækket via Idrættens kollektiver forsikringer. Læs nærmere om forsikringen her.

www.vanloeseif.dk bruger cookies til optimering og forbedring af hjemmesidens funktioner. Cookies er små tekstfiler, som bliver gemt på din computer, når du surfer rundt og besøger hjemmesider på nettet. Cookies bliver bl.a. brugt til at registrere din adfærd, når du besøger en hjemmeside. Dine data i en cookie bruges også til at huske dig næste gang, du besøger samme hjemmeside. Oplysningerne som den cookie registrerer, bliver brugt af udviklere for statistik og analyse, til at forbedre oplevelsen af hjemmesiden. Cookies-filen er en tekstfil og udgør ingen risiko for din computer.
VIF´s brug af cookies og hvordan du sletter dem
Luk