Menu

Ordensreglement for Vanløse Idrætspark

image Ordensreglement for Vanløse Idrætspark

Fremvisning af billetter, sæsonskort eller anden akkreditering, som giver adgang til ophold på Vanløse Idrætspark, skal til enhver tid ske på opfordring fra kontrollører, politi eller anden myndighed. Desuden skal man være villig til at lade sig visitere af en kontrollør.

Optagelse af levende billeder eller lyd og videregivelse af informationer fra kampen til kommercielt brug er ikke tilladt – uanset fremgangsmåde. Det gælder såvel aktiviteter på banen som på tribuner og de øvrige stadionområder.

Dækning af skilte og reklamebander med bannere er ikke tilladt uden forudgående aftale.

Ytringer om religion, seksualitet, politik eller etnisk herkomst er forbudt – fodbold er for alle.

Videoovervågning på stadion kan forekomme af sikkerhedshensyn.

Cykler, løbehjul og dyr har ikke adgang i Vanløse Idrætspark

Mad og drikke det er ikke tilladt at spise medbragt mad og drikke. Forplejning kan købes i foreningens cafeteria, eller i boderne på stadion. 

Overtrædelse af Vanløse Idrætsparks ordensreglement vil uden videre kunne medføre bortvisning og eventuel afgift og/eller karantæne fra stadion. Bortviste gæster har ikke krav på at få deres billet eller kort refunderet.

Ovenstående punkter er ikke udtømmende og kontrollører eller andet udpeget sikkerhedspersonale forbeholder sig retten til at forbyde andet end det her nævnte i situationer, der vurderes at udgøre en sikkerhedsrisiko og/eller at kunne have en skadende effekt over for arrangementet eller stadion i øvrigt.

Kontrollørernes anvisninger skal til enhver tid efterleves.

Overtrædelser af ovenstående reglement kan medføre bortvisning, karantæne og strafansvar.

www.vanloeseif.dk bruger cookies til optimering og forbedring af hjemmesidens funktioner. Cookies er små tekstfiler, som bliver gemt på din computer, når du surfer rundt og besøger hjemmesider på nettet. Cookies bliver bl.a. brugt til at registrere din adfærd, når du besøger en hjemmeside. Dine data i en cookie bruges også til at huske dig næste gang, du besøger samme hjemmeside. Oplysningerne som den cookie registrerer, bliver brugt af udviklere for statistik og analyse, til at forbedre oplevelsen af hjemmesiden. Cookies-filen er en tekstfil og udgør ingen risiko for din computer.
VIF´s brug af cookies og hvordan du sletter dem
Luk